Afgewerkte olie is een waardevolle grondstof dat na recycling opnieuw kan worden gebruikt. Wanneer je (regelmatig) afgewerkte olie over hebt kan je dit gemakkelijk laten inzamelen door een erkende transporteur.

Wat is afgewerkte olie?

Afgewerkte olie is olie dat vrijkomt uit voertuigen bijvoorbeeld na het verversen van de olie bij onderhoudsbeurten. Met afgewerkte olie wordt smeerolie en systeemolie bedoeld. Dit kan vrijkomen uit voertuigen, machines, hydraulische systemen, turbines en transmissiesystemen. Afgewerkte olie valt onder de categorie oliehoudend afval.

Wanneer we het over afgewerkte olie hebben, spreken we over afgewerkte olie klasse 1  & 2.

Afgewerkte olie 1 is olie met een zeer gering maximum gehalte aan polychloorbifenylen en organische halogeenverbindingen. Deze olie is niet vermengd met andere stoffen, behalve eventuele lichte of zware stookolie, gasolie of dieselolie, waarbij het heel licht verontreinigd mag zijn met een minimale hoeveelheid water of sediment.

Afgewerkte olie 2 is olie met een zeer gering maximum gehalte aan polychloorbifenylen en organische halogeenverbindingen. Na bewerking kan deze olie nog als brandstof worden ingezet

Hoe wordt afgewerkte olie ingezameld?

Wanneer je afgewerkte olie wilt opslaan of laten afvoeren vanuit je instelling of bedrijf krijg je te maken met strenge wetgeving. Afgewerkte olie is, wanneer het in het milieu terecht komt, schadelijk voor mens, dier en milieu, maar het is niet gecategoriseerd als een gevaarlijke afvalstof. Hierdoor zijn bodembeschermende maatregelen genoeg. De tanken (IBC- of bulktalks) of oliedrums waar de afgewerkte olie in opgeslagen zit, moeten geplaatst worden op een lekbak die voorkomt dat er afgewerkte olie in de aardbodem weglekt. Bij het opslaan is het mengen van afgewerkte olie met andere afvalstoffen verboden.

Wanneer de drums of de olietanks vol zitten, kan er een inzamelaar worden ingeschakeld. Via Olieafval geef je makkelijk online je inzamelopdracht door. Wij zorgen dat er binnen twee weken een tankwagen bij je voor komt rijden. Deze kan de losse drums direct meenemen of de drums of tank direct leegzuigen. De tankwagen is voorzien van een slang van 25 meter.

Bekijk hier de acceptatievoorwaarden van de inzameling van afgewerkte olie via ons moederbedrijf Wastenet inzameling.

Wat kost afgewerkte olie laten afvoeren?

De kosten van het afvoeren van afgewerkte olie zijn afhankelijk van de hoeveelheid die moet worden afgevoerd. Vroeger kreeg je nog een opbrengst bij het laten inzamelen van olie, maar tegenwoordig zijn de ruwe olieprijzen al een geruime tijd erg laag.  Hierdoor is er weinig vraag naar afvalolie, waardoor er bijna geen vergoedingen meer worden gegeven. Voor het inzamelen van afgewerkte olie tot 2.000 liter betaal je op dit moment bij Olieafval een bepaald bedrag per opdracht. Tot 3.000 liter kunnen wij de afgewerkte olie gratis voor u afvoeren en bij meer dan 3000 liter is er een (kleine) vergoeding beschikbaar van 0,02 cent per liter. Direct afgewerkte olie laten afvoeren? 

Hoe wordt afgewerkte olie gerecycled?

Wanneer afval gescheiden wordt ingezameld kunnen er nieuwe producten van worden gemaakt. Zo ook bij afgewerkte olie. Dit wordt vooral gerecycled tot basisolie voor de chemische industrie en als basisgrond voor smeerolie.

Wanneer afgewerkte olie is ingezameld wordt het gefilterd en wordt de kwaliteit verbeterd.
Door middel van een tricanter, een machine die meerdere vloeistoffen uit één vaste stof kan halen, wordt de olie gescheiden van het (niet gebonden) water en sediment. Zo blijven er drie verschillende afvalstromen over die alle drie op verschillende manieren verwerkt worden.

De afgewerkte olie wordt vervolgens via een destillatieproces verder gescheiden van het gebonden water. Daarna wordt de “droge” afgewerkte olie gedestilleerd onder vacuüm. Het destillatieproces bij verschillende tempraturen zorgt ervoor dat er verschillende kwaliteiten basisolie en brandstoffen overblijven. 90% van de afgewerkte olie kan nuttig worden toegepast, waarvan 60% wordt verwerkt tot basisolie.

Het sediment dat overblijft in het eerste proces met de tricanter wordt ingezet als secundaire brandstof in afvalverbrandingsinstallaties. Het niet gebonden water wordt in een waterzuiveringsinstallatie behandeld, waarna het wordt geloosd in het openbaar riool.

Afgewerkte olie laten inzamelen

Het is wettelijk verplicht om oliehoudend afval gescheiden op te slaan en in te laten zamelen door een erkend inzamelaar. Olieafval kan inzamelmiddelen zoals de drums en opvangbakken leveren en de olie op de werkplek weer af laten voeren. Meer weten over de inzameling en recycling van afgewerkte olie? Neem contact op met onze klantenservice.

Naast afgewerkte olie kunnen wij ook koelvloeistof, remvloeistof en brandstofresten inzamelen tegen een voordelig tarief.