Acceptatievoorwaarden OlieAfval BV

Acceptatievoorwaarden Oliehoudend afval

Brandstofrestanten
Onder de noemer brandstofrestanten worden de volgende afvalstoffen bedoeld: Brandstofresten of mengsels van brandstoffen, zoals benzine en diesel afkomstig uit opslagtanks en voertuigen of andere motoren.

De volgende afvalstoffen worden niet geaccepteerd:
Afgewerkte olie (afvalolie)
Siliconen, PCB/PCT, Dioxinen (dirty 17), Broom (verbindingen)
Organische halogeenverbindingen (bio-diesel)
Specificaties:
* Water <10%
* Fluor <0,1%
* Zware metalen <1%
* Brandstofrestanten (benzine / diesel) >90%
* Calorische waarde > 30.000 KJ/KG
* Zwavel < 0,1%
* Chloor <1%
* Sediment < 5%
* Vlampunt < 100

Verpakking & opslag
* Jerrycan 25 liter (UN goedgekeurd)
* Vloeistofvat kunststof 60 tot 200 liter (UN goedgekeurd)
* Vloeistofvat metaal 60 tot 200 liter (UN goedgekeurd)

Afgewerkte olie Cat. l & ll
Onder de noemer afgewerkte olie cat. l & ll worden de volgende afvalstoffen bedoeld: Smeer- en systeemolie die hetzij door vermenging met ander stoffen, hetzij op andere wijze onbruikbaar is geworden voor het doel waarvoor zij oorspronkelijk was bestemd.
De volgende afvalstoffen worden niet geaccepteerd: Boor-, snij-, slijp-, en wasolie, Iedere stof die opwerking tot brandstof en/of smeerolie onmogelijk maakt, overige afvalstoffen.
Specificaties:
* Afgewerkte-, thermische- en hydraulische olie.
* Organische halogeenverbindingen (berekend als chloor (CI) < 0,1 gew. %
* Vlampunt > 60°C
* Waterpercentage maximaal 10% (boven 10% water volgt toeslag)
* PCB’s per congeneer 28, 52, 101, 118, 138, 153 en 180 <0,5 mg/kg Sedimentgehalte < 1%
Verpakking & opslag
* Bulk
* Vloeistofvat kunststof 200 liter (UN goedgekeurd)
* Vloeistofvat metaal 200 liter (UN goedgekeurd)

Mengsel van olie, water en slib
Onder de noemer mengsel van olie, water en slib worden de volgende afvalstoffen bedoeld: Mengsel van olie, water, zand en slib afkomstig uit een olie-afscheidingsinstallatie.
De volgende afvalstoffen worden niet geaccepteerd:
Overige afvalstoffen.
Specificaties:
* PH waarde > 6 en <8
* Organische halogeenverbindingen (EOX), berekend als chloride op de oliefase < 1000mg/kg
* Niet aantoonbaar zwavel, flor en PCB’s Verpakking & opslag
* Olie- afscheidingsinstallatie met een maximale afstand van 20 meter tot de tankwagen.

Remvloeistof
Onder de noemer remvloeistof worden de volgende afvalstoffen bedoeld: Vloeistof gebruikt in remsystemen van voertuigen. De volgende afvalstoffen worden niet geaccepteerd:
Minerale olie, Overige afvalstoffen en zware metalen.
Specificaties:
* Water < 99%
* EOX < 50 MG/KG
* Anorganische chloriden < 25 MG/KG
* Turbiditeit (NTU) <50
* PH waarde > 6 en <9
* Kookpunt > 110°C
Verpakking & opslag
* Handelsverpakkingen
* Jerrycan 25 liter (UN goedgekeurd)
* Vloeistofvat kunststof 60 tot 200 liter (UN goedgekeurd)
* Vloeistofvat metaal 60 tot 200 liter (UN goedgekeurd)

Koelvloeistof
Onder de noemer koelvloeistof worden de volgende afvalstoffen bedoeld: Vloeistof gebruikt in voertuigradiatoren.
De volgende afvalstoffen worden niet geaccepteerd:
Koelvloeistoffen op basis van Lithiumhalogeniden en freonische koelvloeistof
Specificaties:
* Water < 70%
* Vlampunt > 100°C
* Alcoholen < 20%
* Zouten < 10%
* Zware metalen < 1%
* Chloor < 1%
* Fluor < 0.1%
* Zwavel < 0.1% Verpakking & opslag
* Handelsverpakkingen
* Jerrycan 25 liter (UN goedgekeurd)
* Vloeistofvat kunststof 60 tot 200 liter (UN goedgekeurd)
* Vloeistofvat metaal 60 tot 200 liter (UN goedgekeurd)
* IBC vloeistof 1000 liter (UN goedgekeurd)

Oliefilters
Onder de noemer oliefilters worden de volgende afvalstoffen bedoeld: Oliefilters afkomstig van voertuigen, vaartuigen en machines.
De volgende afvalstoffen worden niet geaccepteerd:
Overige afvalstoffen, Poetsdoeken, grit of ander oliehoudend afval.
Specificaties:
* Oliefilters > 90%
* Olie (geen vrije vloeistof) < 10% Verpakking & opslag
* Rolcontainer 150 tot 240 liter incl. liner (max 150kg per container)
* Dekselvat metal 60 tot 200 liter
* ASP Vaste stof container 800 liter inclusief liner (UN goedgekeurd)