Olieafscheider meten en ledigen

Wanneer u de olieafscheider niet jaarlijks laat legen, dient de laagdikte 2x per jaar gemeten te worden (activiteitenbesluit (NEN-EN 858-2). Minimaal 1 keer in de 5 jaar moet de olieafscheider geleegd worden en aan een algemene controle worden onderworpen.

Periodiek onderhoud voorkomt onnodige kosten en milieuschade. OlieAfval kan zowel de ledigingen als de halfjaarlijkse controle voor u verzorgen.

 

Olieafscheider meten en ledigen

Wanneer u de olieafscheider niet jaarlijks laat legen, dient de laagdikte 2x per jaar gemeten te worden (activiteitenbesluit (NEN-EN 858-2). Minimaal 1 keer in de 5 jaar moet de olieafscheider geleegd worden en aan een algemene controle worden onderworpen.

Periodiek onderhoud voorkomt onnodige kosten en milieuschade. OlieAfval kan zowel de ledigingen als de halfjaarlijkse controle voor u verzorgen.

 

Meting olieafscheider

eenmalig

€ 85,00 ex. btw per meting per installatie

Meting Olieafscheider

1 jaar

€ 150,00 ex. btw voor 2 metingen per installatie

Onderhoud olieafscheider

Op basis van het activiteitenbesluit (NEN-EN 858-2) dient de laagdikte van een olieafscheider 2x per jaar gemeten te worden. Daarnaast moet de vetafscheider minimaal 1 keer per 5 jaar worden geleegd en aan een algemene controle onderworpen worden volgens het activiteitenbesluit. Dit periodieke onderhoud voorkomt onnodige kosten en milieuschade. Hieronder vindt u een omschrijving van de halfjaarlijkse inspectie.

Halfjaarlijkse inspectie:
Onderhoud aan het systeem, z.g. laagdiktemeting, dient minimaal 1 x per 6 maanden uitgevoerd te worden. Het onderhoud moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de instructies van de fabrikant en bevat tenminste de volgende werkzaamheden:
• Slibvanggedeelte: bepaling slibvolume
• Olieafscheider: meting dikte olielaag, controle functionering automatische vlotter, controle van het waarschuwingsinstrument
• Bemonsteringsschacht: schoonmaken van het afvoerkanaal
Als 50% van het slibvolume is bereikt in het slibvanggedeelte en/of 80% van het olie-opvangvolume van de olieafscheider is bereikt, dan is een lediging noodzakelijk.

Tarief:
De kosten voor deze controle zijn €85,00 per meting per installatie. Om een goed beeld te krijgen van de vervuiling per jaar zijn twee metingen nodig. Op basis hiervan kan Olie Afval een onderhoudsadvies voor u samenstellen. Als u deze twee metingen vooruit betaald dan krijgt u € 10,00 korting per meting en zijn de kosten €150,00 voor twee metingen en het onderhoudsadvies op basis van het activiteitenbesluit.